До 70% намаление на избрани аксесоари

Декларация за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Информация за нас

„ИРИЙД КЪМПАНИ“ ООД наричан по-долу АДМИНИСТРАТОРА, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 203778154, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Генерал Гурко“, Тел: 0879966495; e-mail: info@hdcam.bg

Обслужващ уебсайт

WWW.HDCAM.BG  наричан по-долу HDCAM или САЙТА

Контактите на нашето  лице по защита на данните са:

В.Гаров, тел. 0879966495, email: info@hdcam.bg

Вашият профил

HDCAM ви съветва да пазите конфиденциалността на вашите потребителското име и парола, с които използвате САЙТА, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви профил. По този начин, при всеки

достъп до САЙТА посредством потребителско име и парола се предполага, че поемате

отговорност за всяко едно действие, което ще бъде извършени при ползването на този профил.

Чрез използването на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дават своето съгласие да вземат всички

необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на профила, препоръчваме Ви

веднага да ни информирате.

При регистриране предоставената информация е необходимо да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че

носите отговорност( дори и наказателна), за всякакви предоставени изявления / записи /

фалшиви данни.

HDCAM си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА, да закрие профил или да анулира

ПОРЪЧКИ, включително потвърдени.

Достъпът в САЙТА може да бъде моментно спрян или ограничен, с цел периодична поддръжка или

интегриране на нови дейности или услуги.

HDCAM ще положи всички усилия да осигури достъп до САЙТА без прекъсвания на неговата работа и без

Технически грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет те не могат да

бъдат гарантирани.

Политика за конфиденциалност

HDCAM разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. Във всеки един процес по време на използване на САЙТА осигуряваме сигурността на данните на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, и гарантираме че лични данните на всеки един от тях са защитени.

Препоръките на HDCAM:

Пазете и не предоставяйте паролата си на трети лица!

Лице, което знае паролата Ви и потребителското Ви име, със сигурност има достъп до профила Ви;

Не използвайте една и съща парола за различни профили;

Ако използвате обществен компютър, убедете се, че сте напуснали профила си, преди да изключите компютъра;

Сменяйте паролата си често;

Не разгласявайте лична информация!

HDCAM няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на профила за използване на САЙТА или номера на кредитната си карта. HDCAM няма да изисква по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано.

Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към HDCAM.

Идентифицирайте фалшивите и-мейли (фалшификация или измама)

Автентичните e-mail-и на HDCAM са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на “@HDCAM.bg” или основният имейл HDCAMBG@gmail.com

Не са автентични и-мейли от HDCAM, които изискват лична информация, или тези които ви насочват към сайт, различен от HDCAM

Някои съобщения съдържат линкове към сайтове, които Ви насочват към друг сайт, въпреки че в URL има думата

“HDCAM“,. Ако плъзнете мишката върху линка много пъти, можете да видите че URL-ът е различен от използвания

URL за идентификация и за свързване към сайтове, притежавани от HDCAM.

Нашето отношение към Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“  е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и  респ. какви са Вашите права.

Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Каква информация събираме и защо?

– Общи данни, за да Ви индивидуализираме

 • Трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;

– Информация, свързана със сключваните между нас договори и тяхното изпълнение

 • Данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и електронен адрес (имейл)
 • При регистрация в сайта ни – потребителско име, парола
 • Информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към нас;
 • Писма и електронни поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни;
 • Записи от телефонни разговори, когато се свържете с нас и нашите специализирани контактни центрове с цел обслужването Ви и подобряване на нашите услуги;
 • Записи от видео камери, когато посещавате нашите търговски и административни обекти с цел осигуряване на нашата и Вашата сигурност;
 • Информация, свързана с кандидатстване за кредит при наш партньор. В тези случаи действаме от тяхно име като обработващи.
 • Други данни, които можем също така да съберем за Вас са: IP адрес, демографски данни и данни, предоставени при участие в специални кампании, игри и томболи, организирани от нас в това число и чрез социалните платформи.

Целта при обработването на Вашите данни.

Ние обработваме личните данни, които събираме най-често със следните цели:

Обработване на данните, необходими за сключване или изпълнение на договор

 • установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;
 • Изготвяне на оферти, договори и всички други съпътстващи договора документи. Управление и изпълнение на Вашите поръчки;
 • извършване на кредитна оценка чрез наш кредитен партньор;
 • извършване на доставка и монтаж;
 • изготвяне на счетоводни документи като сметка или фактура за закупените стоки и използваните услуги, като доставки и монтаж;
 • осигуряване на комплексно обслужване чрез нашия кол център или по електронен път. Осигуряване на гаранционно обслужване;
 • Уведомления, свързани с нашите продукти и услуги.

Обработване на данните, необходими за изпълнение на наше нормативно задължение

 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи;
 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на съда и органи на реда.

Обработване на данните въз основа на Ваше съгласие

 • за директен маркетинг за наши продукти и услуги.

С кого споделяме информацията Ви:

Ние използваме трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Част от получателите на лични данни могат да бъдат:

 • куриерски фирми, външни консултанти и специалисти, колекторски компании и правни кантори, банки, охранителни фирми, лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, хостинг компании и търговски агенти и др.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като:

 • Регулаторни органи, включително държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;

Употреба на бисквитки на Сайта

HDCAM може да използва данни за браузъра, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на САЙТА за предотвратяване на измами и други цели.

Когато посетите сайта и използвате нашите продукти, или посетите уеб сайт, където HDCAM публикува реклами, съдържание или анализи, HDCAM може да постави cookie във вашия уеб браузър. Един модул cookie е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузъра по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookie могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул cookie за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookie, и да откаже такъв достъп на други сайтове.

HDCAM може да използва модули cookie и за други цели, включително за:

 • Достъп до информация, когато влизате, за да предоставите персонализирано съдържание, за да съхраните последната визуализирана страница на един продукт или услуга HDCAM
 • Оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси
 • Вътрешен анализ, предоставен от клиента
 • Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите и услугите HDCAM.
 • Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискването на повторно влизане за един продукт или услуга HDCAM, след изтичането на определен период от време
 • Помагане за идентифициране на някои потенциални измамни дейности

Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookie, за отхвърляне на всички модули cookie или да Ви информираме тогава когато е поставен модул cookie. Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на cookie.

Ако отхвърляте всички модули cookie, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на HDCAM, които изискват влизане и да нямате възможност да се възползвате от офертите на HDCAM.

Сигурност

АДМИНИСТРАТОРЪТ, взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

Кога изтриваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоуставените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас и след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни безсрочно.

Част от сроковете са:

– 5 години при изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции;

– 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;

– 5 години задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство;

– 30 дни от записа при видеонаблюдение и звукозаписване в търговските обекти;

– 2 години от звукозаписа на телефонен разговор.

В случай на анонимизация на личните данни сроковете не се прилагат, тъй като не можем да Ви идентифицираме.

Прехвърляне между държави

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни е обезпечен със съвременни технически средства/Ние няма да прехвърляме данните ви извън рамките на ЕИП без спазване на законовите възможности, като ще въведе подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на Вашата информация.

Достъп, корекции и оттегляне

По всяко време можете да поискате от АДМИНИСТРАТОРА да Ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате АДМИНИСТРАТОРА да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни. Ние осигуряваме и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано взимане на решения.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо нашето дружество. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.

Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 15.05.2018г.

За въпроси, свързани със защитата на лични данни, Вашият надзорен орган е:

Комисия за защита на лични данни

Адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2

Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525

Email: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: http://www.cpdp.bg/