плаващо фризби за gopro 1

плаващо фризби за gopro 1