До 70% намаление на избрани аксесоари

Авторско право

Носител на авторски права на всички текстове в сайта HDCAM.BG е фирма ИРИЙД КЪМПАНИ ООД като същите са обект на авторско право по смисъла на Чл. 93б, Ал. 2 от Закона за Авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

Всяко копиране, сканиране, разпространение без изричното съгласие на носителя на авторските права се наказва съгласно Чл. 94, чл.97 от ЗАПСП и Чл. 172а. от Наказателния кодекс.

Делата се водят при ускорена процедура след заверяване от вещо лице на фрагмента на авторския текст неправомерно използван от нарушителя с дата на публикуване.