До 70% намаление на избрани аксесоари

Екшън камери – експлоатация, поддръжка, често срещани въпроси и проблеми

Екшън камери – експлоатация, поддръжка, често срещани въпроси и проблеми

Настоящата статия има за цел да помогне на притежателите на спортни видеокамери да избегнат проблеми и неясни моменти при експлоатацията и правилната поддръжка, и да отговори на често срещани въпроси.  

I. Правила и съвети при експлоатация и съхранение

Правилната експлоатация и съхранение на спортната видеокамера са много важни за да се удължи нейният експлоатационен период и да се запази добрият външен вид.

1. Носете камерата в защитен корпус или силиконов калъф, който в зависимост от модела на устройството ще откриете в комплекта или ще бъде необходимо да закупите отделно. По този начин ще запазите добрия и вид и ще сведете до минимум вероятността от механично нараняване. Респективно в много случаи ще избегнете компрометирането на гаранцията при евентуален проблем изискващ сервизиране.

Удачни варианти са водоустойчив или skeleton(отворен) корпус, силиконов калъф, рамка покриваща по-голямата част от тялото(панела) на техниката. Комбинацията със стъклен протектор за екрана и обектива е най-подходяща.

Изключение от горепосоченото правят случаите, когато камерата се използва като видеорегистратор. Тогава се препоръчва тя да бъде извън защитния корпус или други аксесоар, който ще повлияе негативно върху охлаждането и. Трябва да се вземе предвид също, че използването на устройството като видеорегистратор намалява драстично живота на батерията поради непрестанните цикли на заряд-разряд. От друга страна продължителното излагане на пряката слънчева светлина повишава допълнително температурата на хардуерните компоненти. Допустимите граници на работната температура на повечето модели спортни видеокамери е 0°C ~ 45°C. Всяко отклонение от тези граници може до доведе до повреда. Затова когато не я използвате я демонтирайте от автомобила и я оставете на място без достъп до пряка слънчева светлина.

2. Проверявайте периодично физическото състояние на батерията. Следете за подутини, деформации и други. Ако забележите нещо подобно, преустановете нейното използването и я подменете с нова. Използването на негодна батерия може до доведе до техническа повреда. В случаи, в които устройството не се използва продължително време (например месец), го съхранявайте с демонтирана батерия. При подновяване на използването отново проверете нейното състоянието.

3. Зареждайте батерията периодично (минимум веднъж в месеца) за предпочитане във външно десктоп зарядно. В случаи, в които зареждате батерията в самата камера се препоръчва това да става към персонален компютър или външно захранване. Не е желателно директно да бъде зареждана към електрическата мрежа тъй като при евентуален токов удар или неподходящ/неизправен адаптер може да се стигне до повреда на захранването на видеокамерата.

4. Не оставяйте батерията в крайно разредено положение. При достигане на нисък заряд до приблизително 15-20% я заредете напълно. Продължителното не зареждане би оказало негативно влияние върху работата и. По правило това се отнася за всички литиево-йонни, както и други презареждащи се батерии.

5. Зареждайте батерията само с предоставените от търговеца за целта аксесоари (usb кабел). Използването на неоригинални или неподходящи аксесоари може да доведе до технически проблем и отпадане на гаранцията на продукта.

6. Дори производителят да е обявил продукта като водоустойчив е добре същият да бъде ползван във вода след поставяне във водоустойчив корпус. Това ще Ви спести време за почистване и подсушаване, ще изключи вероятността от проникване на вода в устройството. Ако не харесвате този вид защитни аксесоари по една или друга причина, е добре да се уверите, че гаранционните условия на продукта са описани във Ваша ползва. Там изрично трябва да бъде упоменато, че производителят носи отговорност при евентуално проникване на вода в техниката.

II. Често срещани проблеми и въпроси

1. Какво да направим когато камерата не може да се включи?

 • Заредете напълно батерията като се уверите, че светлинният индикатор(при наличие на такъв) свети в указания от производителя цвят;
 • Уверете се, че батерията и зареждащите аксесоари са изправни;
 • Задръжте стартиращия бутон или го натиснете еднократно в зависимост от указаното от производителя;
 • Рестартирайте устройството. Проверете в документацията как да направите това.
 • Ако сте направили ъпдейт на софтуера се уверете, че сте следвали точно стъпките описани в сайта на производителя и че сте извадили картата памет след завършване на процедурата.

2. Защо камерата „насича“ видеата при снимане?

 • Най-честата причина за това е неподходяща карта памет. За да няма насичане на кадрите се препоръчва използване на карти памет клас 10 и скорост на запис над 60-80mb/s;
 • Друга причина може да бъде снимането с много висока резолюция и използването на карта памет, чиято скорост е точно на посочената по-горе граница;
 • В редки случаи причината може да е технически проблем или дефект със самия продукт.

3. Защо камерата се изключва сама?

 • Нисък заряд на батерията. В такива случаи, записващото устройството автоматично се изключва;
 • Неизправна батерия. Необходимо е дефектиралият акумулатор да бъде подменен;
 • Прегряване. Някои от по-високите класове екшън камери се изключват автоматично при прегряване. Ако се стигне до това, оставете камерата в изключено положение с премахната батерия за около 30 минути да се охлади;
 • Настройка за автоматично изключване. Масовите модели имат тази опция, която обикновено е именувана като auto power off.

4. Защо камерата прави кратки и множество видеозаписи?

Това е настройка, която се нарича циклично снимане. Обикновено опциите са изключена, 3, 5, 10 минути.

5. Какво да правя ако в камерата проникне вода?

 • Веднага извадете батерията;
 • Ако камерата има свободно демонтиращи се части като капачета, преден панел ги свалете без да се налага да развивате крепежни елементи или нарушавате гаранционни стикери;
 • Оставете я в това състояние на проветриво място (не изложена на пряка слънчева светлина) за 8-12 часа;
 • Поставете камерата и акумулатора(но не монтиран в нея) в малка кутия или буркан, сложете няколко таблетки силикагел и затворете плътно. Оставете камерата в това положение за 24 часа; 
 • Сглобете я и опитайте да я включите.

6. Как да обновя фърмуера?

Това може да става автоматично (най-често при стартиране) или ръчно в зависимост от камерата. При ръчното обновяване е необходимо да посетите сайта на производителя за да проверите за наличие на нова версия на софтуера. При наличие на такава се уверете, че няма технически неизправности със самата версия и следвайте стриктно процедурата по обновяването.

По-долу ще откриете полезни връзки към фърмуери за по-разпространените модели.

III. Правила и съвети при експлоатация и съхранение на водоустойчив корпус

 • Ако изрично не е посочено от производителя, че камерата е водоустойчива, то тя не може да бъде използвана във вода без защитен водонепромокаем корпус. При повечето модели спортни камери този корпус присъства в комплекта с аксесоари;
 • При наличие на такъв корпус се препоръчва преди всяко ползване във вода същия да бъде затворен и потопен за няколко минути във вода, без поставено устройство. Така при евентуален проблем с някое от уплътненията ще предотвратите нейното навлажняване;
 • Преди употреба винаги проверявайте дали сте затворили добре заключващия механизъм;
 • Използвайте на дълбочина не по-голяма от 30 метра (освен ако е посочено различно);
 • Корпусът НЕ е удароустойчив. Използвайте силиконов калъф поставен над аксесоара за да предпазите камерата от механични наранявания;
 • Корпусът ще намали силата на звука при снимане. В случай, че не снимате във вода бихте могли да използвате заден капак с отвори или рамка;
 • За да избегнете замъгляване на предното стъкло пред обектива използвайте таблетки против запотяване;
 • Гуменото уплътнение, което обхваща корпуса, образува водоустойчива бариера, която защитава Вашата камера при влажни и подводни условия. Трябва да поддържате гуменото уплътнение на корпуса чисто. Дори един косъм или песъчинка попаднали между него и корпуса може да доведе до теч;
 • След всяка употреба в солена вода ще трябва да изплакнете външната част на корпуса със сладка вода и да го изсушите;
 • За да почистите уплътнението, потопете корпуса в прясна вода и го разклатете добре. След това го подсушете.

Ако имате въпроси, отговорите, на които не успявате да откриете тук, с радост ще отговорим на тях.


ПроблемПричинаРешение
Не се включваНеизправна, незаредена батерияЗареждане, подмяна на акумулатора
 Неизправни зареждащи аксесоариПодменете аксесоарите
 Софтуерен проблемРестартиране
  Презаписване на фърмуера, възстановяване на предходната версия
 Друга причинаСъдействие от производител, търговец, сервиз
„Насичане на видеата“Неподходяща, повредена карта паметПодмяна на картата памет с подходяща, изправна
 Снимане с висока резолюцияНамаляване на резолюцията, подмяна на картата памет с по-висока клас
 Друга причинаСъдействие от производител, търговец, сервиз
Изключва се самаНисък заряд на батериятаЗареждане
 Неизправна батерияПодмяна
 ПрегряванеИзключване и оставяне на устройството с демонтиран акумулатор за 30 минути
 НастройкаПромяна на настройката
 Друга причинаСъдействие от производител, търговец, сервиз
Прави кратки видеозаписиНастройкаПромяна на настройката
 Друга причинаСъдействие от производител, търговец, сервиз
Страничен(неестествен) шум при записНастройкаПромяна на настройката
 Проблем с микрофонаСъдействие от производител, търговец, сервиз
 Неправилно използване на защитни аксесоариСъдействие от производител, търговец
 Снимане с висока скоростИзползване на аксесоари за редуциране на страничния шум
 Друга причинаСъдействие от производител, търговец, сервиз
Поява на „рамка“ при запис при ползване на защитен корпусНастройкаПромяна на настройката
Нестабилност на видеозаписаНастройкаПромяна на настройката
 Липса на стабилизираща настройкаПолзване на стабилизиращ аксесоар
 Друга причинаСъдействие от производител, търговец, сервиз
ПрегряванеФабрично заложеноПо-често изключване
 Използване на затворен защитен аксесоарИзползване на отворен защитен аксесоар
 Излагане на висока температураПо-често изключване
 Друга причинаСъдействие от производител, търговец, сервиз

Полезни връзки:

GoPro

SJCAM

SONY

EKEN

Други модели

HDCAM.BG Ви пожелава приятно снимане!

Сподели тази новина

Вашият коментар